Informatie lidmaatschap Zanggroep Pure Voices

Bij interesse om lid te worden van onze zanggroep worden er een aantal
afspraken gehanteerd.
Om te kijken of je stem in onze zanggroep past wordt er een stemtest
gedaan. Dit gebeurt niet in het bijzijn van de groep omdat het belangrijk is je
vrij te voelen om voor te zingen.
Om de balans in de stemmen te behouden, kan het zijn dat er tijdelijk geen
plaats is bij een bepaalde stemsoort. Dan is het wel mogelijk op een
wachtlijst geplaatst te worden.
Notenkennis is bij ons niet nodig. Wel vragen we een enthousiaste inzet en
om onze wekelijkse repetities zo frequent mogelijk bezoeken. Afmeldingen
worden altijd doorgegeven bij de dirigent.
Op donderdagavond repeteren wij van 19.45 tot 21.30 met een pauze. Om de
kosten van de huur van de repetitieruimte en het contributiebedrag laag te
houden, neemt ieder lid een verplichte consumptie voor eigen rekening.
iedere repetitie krijgt veel aandacht aan zangtechniek. Daarnaast krijgt ieder
lid, met een bepaalde regelmaat, persoonlijke aandacht voor deze oefeningen
voor aanvang van de repetitie.
Om je aan te melden krijg je een inschrijfformulier waarop ook de
contributie en betaalmogelijkheden staan vermeld. Beëindiging van het
lidmaatschap is alleen per kwartaal mogelijk.
Om vrijblijvend 2 repetities te bezoeken kan men zich aanmelden via het
contactformulier op onze website.
Voor meer informatie kan je mailen naar purevoices@live.nl of bellen op tel.
0627625728.