Informatie lidmaatschap Zanggroep Pure Voices

Bij interesse om lid te worden van onze zanggroep worden er een aantal
afspraken gehanteerd.
Om te kijken of je stem in onze zanggroep past wordt er een stemtest
gedaan. Dit gebeurt niet in het bijzijn van de groep omdat het belangrijk is je
vrij te voelen om voor te zingen.
Om de balans in de stemmen te behouden, kan het zijn dat er tijdelijk geen
plaats is bij een bepaalde stemsoort. Dan is het wel mogelijk op een
wachtlijst geplaatst te worden.
Notenkennis is bij ons niet nodig. Wel vragen we een enthousiaste inzet en
om onze wekelijkse repetities zo frequent mogelijk bezoeken. Afmeldingen
worden altijd doorgegeven bij de dirigent.
Op donderdagavond repeteren wij van 20.00 tot 21.45met een pauze, inloop om 19.30. Om  het contributiebedrag laag te
houden, neemt ieder lid een verplichte consumptie voor eigen rekening.
Op de repetities is er  veel aandacht aan zangtechniek. 
Om je aan te melden krijg je een inschrijfformulier waarop ook de
contributie en betaalmogelijkheden staan vermeld. Bij opzegging  van het
lidmaatschap geldt een opzegtermijn van twee maanden, ingaande per de eerstvolgende maand na de maand  van opzegging. 
Om vrijblijvend 2 repetities te bezoeken kan men zich aanmelden via het
contactformulier op onze website of mailen naar purevoices@live.nl.
Voor meer informatie kan je mailen naar purevoices@live.nl of bellen op tel.
0627625728.